علامت تجاری

قانون ثبت علائم تجاری

فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری ماده ۳۰- علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از: الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی

ادامهٔ مطلب »
آخرین مطالب

قانون ثبت طرح‌های صنعتی

ماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی

طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع

بخش A: نیازهای بشری زیر بخش: کشاورزی زیربخش: مواد غذایی، توتون و تنباکو زیربخش: اقلام شخصی یا لوازم خانگی زیربخش: سلامتی و بهداشت،  نجات ، تفریحی بخش B: انجام عملیات؛ حمل ونقل و ترابری

طبقه‌بندی کالاها و خدمات علامت تجاری

کالاها طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری

اگر می‌خواهید ثبت کنید:

قوانین و آیین‌نامهٔ اجرایی

قانون ثبت
طرح‌های صنعتی

On Flight

Travel & Explore the world

قانون ثبت علائم تجاری

فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری ماده ۳۰- علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از: الف ـ علامت یعنی هر نشان

قانون ثبت طرح‌های صنعتی

ماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب

طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع

بخش A: نیازهای بشری زیر بخش: کشاورزی زیربخش: مواد غذایی، توتون و تنباکو زیربخش: اقلام شخصی یا لوازم خانگی زیربخش: سلامتی و بهداشت،  نجات ، تفریحی

طبقه‌بندی کالاها و خدمات علامت تجاری

کالاها طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛

طبقه‌بندی طرح صنعتی- لوکارنو

طبقه کالا طبقه ۱ مواد غذایی طبقه ۲ پوشاک و اقلام و لوازم خرازی طبقه ۳ کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی که

هزینه‌های قانونی ثبت علامت تجاری

ردیف اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی ۱ حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقههزینه هرطبقه اضافی در اظهارنامه ۲۰۰،۰۰۰۲۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰۴۰،۰۰۰ ۲ حق ثبت به

On Brand

Beauty Tips and Tricks

قانون ثبت علائم تجاری

فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری ماده ۳۰- علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از: الف ـ علامت یعنی هر نشان

قانون ثبت طرح‌های صنعتی

ماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب

طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع

بخش A: نیازهای بشری زیر بخش: کشاورزی زیربخش: مواد غذایی، توتون و تنباکو زیربخش: اقلام شخصی یا لوازم خانگی زیربخش: سلامتی و بهداشت،  نجات ، تفریحی

طبقه‌بندی کالاها و خدمات علامت تجاری

کالاها طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛

راه‌کارهای مالکیت فکری
On Taste

Food & Drinks From Around the World