معمولاً راهکار قضایی و روند رسیدگی به شکایات و دعاوی در دادگاه پرهزینه و زمان‌بر است. شما می‌توانید از سازوکاری برای حل و فصل اختلافات استفاده کنید که سریعتر و کم‌هزینه‌تر باشد. روش مصالحه و میانجی‌گری جایگزین مناسبی برای رسیدگی در محاکم قضایی است. شما باید در قراردادهای مالکیت فکری احتمال بروز اختلاف را درنظر بگیرید و می‌توانید اختلافات احتمالی را از طریق مصالحه و تعیین داور مورد توافق طرفین حل‌و‌فصل کنید. مشاوران و وکلای ما می‌توانند شما را در این امر یاری کنند.