اطلاع از نحوۀ تنظیم روابط کاری مربوط به حقوق دارایی‌های فکری برای حضور موفق و پایدار در تجارت ضروری است. اگر فعالیت تجاری و کاری شما منتج به نوآوری، طرح یا ایده‌های خلاقانه و جدید می‌شود باید بدانید چگونه از آنها محافظت کنید و برای حفظ مزایای رقابتی خدمات یا کالاهای خود باید اقدامات حمایتی مدیریتی و اجرایی متناسب را به کار بگیرید. مشاوران ما به شما کمک می‌کنند راهبردهای حقوقی مطمئنی را پیش بگیرید تا حداکثر استفاده را از دارایی‌های فکری خود کسب کنید و از بروز اختلافات حقوقی پرهزینه‌ای که در آینده ممکن است به‌وجود آید جلوگیری کنید