اختراع چیست؟

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

چه اختراعی قابل ثبت است؟

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

اختراع

طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع

بخش A: نیازهای بشری زیر بخش: کشاورزی زیربخش: مواد غذایی، توتون و تنباکو زیربخش: اقلام شخصی یا لوازم خانگی زیربخش: سلامتی و بهداشت،  نجات ، تفریحی بخش B: انجام عملیات؛ حمل ونقل و ترابری

ادامه مطلب »
اختراع

هزینه‌های قانونی ثبت اختراع داخلی

ردیف اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی ۱ حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی ۱۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ۲ هزینه ثبت سـال اول تا پنجـمسال ششم تا سال دهمسال یازدهم تا پانزدهمسال شانزدهم تا

ادامه مطلب »

آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ بخش اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند: ۱ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که

ادامه مطلب »