سوالات متداول

بیشترین سوالاتی که از ما پرسیده می‌شود و جوابهای آنها

علامت تجاری (Trademark) یک نشانه قابل تشخیص است که محصول یا خدماتی را در ذهن مخاطب از نمونه‌های مشابه متمایز می‌کند. علامت تجاری چیست؟

هزینه‌های ثبت علامت تجاری به دو گروه تقسیم می‌شود:

۱- هزینه‌های قانونی:

شامل هزینه ثبت اظهارنامه، حق‌الثبت، هزینه‌های چاپ دو نوبت آگهی روزنامه رسمی و …

در این جدول جزییات مربوط به هزینه‌های قانونی ثبت علامت تجاری را پیدا می‌کنید.

۲- هزینه‌های کارگزاری:
در صورتی که برای انجام امور مربوط به ثبت از شخص دیگری کمک بگیرید، یعنی برای خود نماینده‌ی قانونی تعیین کنید حق‌الزحمه انجام کارگزاری نیز به هزینه‌های شما اضافه می‌شود. با استفاده از این ماشین حساب تمام هزینه‌های مربوط به ثبت را با توجه به نیاز خود محاسبه کنید.

در سطح ملی/ منطقه‌ای، با ثبت درخواست ثبت در دفتر ملی/ منطقه‌ای و پرداخت هزینه‌های مورد نیاز، میتوانید از علامت تجاری خود حمایت کنید. در سطح بین‌المللی ، دو گزینه وجود دارد: یا می‌توانید یک اظهارنامه علامت تجاری را مستقیماً هر کشوری که در آن به دنبال محافظت هستید ثبت کنید ، یا از سیستم مادرید WIPO استفاده کنید.

خیر. برند (Brand) مجموعه‌ای از عناصر و المان‌هاست که تصویر کلی شخص، شرکت یا یک کمپانی را در ذهن مخاطب، مشتری یا مصرف‌کننده تشکیل می‌دهد. برند چیست؟ علامت تجاری (Trademark) یک نشانه قابل تشخیص است که محصول یا خدماتی را در ذهن مخاطب از نمونه‌های مشابه متمایز می‌کند. علامت تجاری چیست؟

از زمان ثبت اظهارنامه در سامانه سازمان ثبت حدودا ۲ الی ۴ ماه. این مدت شامل بررسی اولیه توسط کارشناس، بررسی محتوایی، رفع نقص‌های احتمالی، چاپ آگهی روزنامه رسمی نوبت اول و گذشت سی روز برای اعتراض احتمالی اشخاص ذینفع، چاپ آگهی نوبت دوم و دریافت گواهی رسمی می‌شود.

از زمان ثبت اظهارنامه در سامانه سازمان ثبت حدودا ۲ الی ۴ ماه. این مدت شامل بررسی اولیه توسط کارشناس، بررسی محتوایی، رفع نقص‌های احتمالی، چاپ آگهی روزنامه رسمی نوبت اول و گذشت سی روز برای اعتراض احتمالی اشخاص ذینفع، چاپ آگهی نوبت دوم و دریافت گواهی رسمی می‌شود.