هزینه‌های قانونی ثبت علامت تجاری

ردیفاقلام هزینهشخص حقیقیشخص حقوقی
۱حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه
هزینه هرطبقه اضافی در اظهارنامه
۲۰۰،۰۰۰
۲۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰
۴۰،۰۰۰
۲حق ثبت به ازاء یک طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافی
۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰
۲،۴۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰
۳حق ثبت تمدیددوره‌های ده سالهمعادل حق ثبت علامتمعادل حق ثبت علامت
۴جریمه تأخیر در تمدید ثبتمعادل نصف حق ثبت علامتمعادل نصف حق ثبت علامت
۵هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض۵۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰
۶حق ثبت انتقال  قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات)
حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی
۱۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰
۷حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ وخاتمه آن به ازاء یک طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازای هر طبقه اضافی
۱۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰
۸هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن۵۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰
۹حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر‌ه‌برداری از آن۵۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰
۱۰حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری)۵۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰
۱۱هزینه صدورگواهی المثنی۱۰۰،۰۰۰۲۰۰،۰۰۰
۱۲هزینه رونوشت مصدق۵،۰۰۰۱۰،۰۰۰
۱۳هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی‌نامه۱۵،۰۰۰۳۰،۰۰۰
۱۴هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمسیون)۵۰۰،۰۰۰۷۵۰،۰۰۰
۱۵هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمسیون)۱،۵۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۶ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه۳،۰۰۰،۰۰۰۴،۵۰۰،۰۰۰
۱۷هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ۲۰۰،۰۰۰۴۰۰،۰۰۰

شاید به این مطالب هم علاقه‌مند باشید:

تاریخچهٔ برند مرسدس بنز

برند مرسدس بنز زیر یک ستارهٔ شانس متولد شد: علامت تجاری فعلی شامل یک ستاره سه پر در میان تاج گل در سال ۱۹۲۵ ایجاد شد. در زمان ادغام بین Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) و Benz & Cie. که با هم در تابستان ۱۹۲۶ به دایملر-بنز تبدیل شد.