هزینه‌های قانونی ثبت طرح صنعتی

ردیفاقلام هزینهشخص حقیقیشخص حقوقی
۱حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه
هزنیه هرطبقه اضافی در اظهارنامه
۵۰،۰۰۰
۲۰،۰۰۰
۱۵۰،۰۰۰
۶۰،۰۰۰
۲حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول
حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول
۴۵۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰
۱،۳۵۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۳حق ثبت تمدیدبه ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم
حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال دوم
۹۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰
۲،۷۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰
۴حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم
حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال سوم
۴۵۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰
۱،۳۵۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۵جریمه تأخیر در تمدید ثبت  دوره پنج ساله دوم۲۰۰،۰۰۰۶۰۰،۰۰۰
۶جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم۱۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰
۷هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری یا اعراض۵۰،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰
۸حق ثبت انتقال قراردادی و قهری۳۰۰،۰۰۰۹۰،۰۰۰
۹حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن۱۵۰،۰۰۰۴۵۰،۰۰۰
۱۰هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن۲۵،۰۰۰۷۵،۰۰۰
۱۱حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن۵۰،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰
۱۲حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری)۵۰،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰
۱۳هزینه صدور گواهی المثنی۱۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰
۱۴هزینه رونوشت مصدق۵،۰۰۰۱۵،۰۰۰
۱۵هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی نامه طرح صنعتی۱۵،۰۰۰۴۵،۰۰۰
۱۶هزینه رسیدگی یه اعتراض به رد ثبت(کمسیون)۵۰۰،۰۰۰۷۵۰،۰۰۰
۱۷هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت(کمسیون)۱،۵۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۸ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه۳،۰۰۰،۰۰۰۴،۵۰۰،۰۰۰
۱۹هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ۵۰،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰

شاید به این مطالب هم علاقه‌مند باشید:

تاریخچهٔ برند مرسدس بنز

برند مرسدس بنز زیر یک ستارهٔ شانس متولد شد: علامت تجاری فعلی شامل یک ستاره سه پر در میان تاج گل در سال ۱۹۲۵ ایجاد شد. در زمان ادغام بین Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) و Benz & Cie. که با هم در تابستان ۱۹۲۶ به دایملر-بنز تبدیل شد.